2008

Anglia

/ York


19 grudnia 2008, horsefield

Kolejnym miastem, które gościło szóstą już konferencję Global Communications Network był York, zaś gospodarzem spotkania – agencja Colbear, która w imieniu partnerskich agencji z Polski, Anglii, Niemiec, Holandii, USA, Włoch, Szwecji i Hiszpanii powitała nowego uczestnika forum, reprezentanta Francji – Territories Conseil.

Szefowie agencji partnerskich przez dwa dni wymieniali się doświadczeniami, debatowali m.in. na temat zmian zachodzących w ich agencjach, odnieśli się do problemów branży reklamowej wynikających z kryzysu finansowego, a także podjęli decyzję co do wyraźniejszego zaznaczenia swojej obecności w Internecie poprzez stworzenie nowego portalu poświęconego działalności GCN i zrzeszonych agencji. Uwagę skupiono również na możliwościach dalszego rozwoju GCN, zarówno poprzez eliminację barier językowych, jak i pozyskiwaniu nowych partnerów do współpracy.