SŁOWNIK POJĘĆ

Badania marketingowe

Zespół rozmaitych technik i reguł stałego zbierania, zapisywania, analizowania i przetwarzania informacji mających na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji marketingowych oraz mających na celu obniżenie ich ryzyka.

Baner na stronę

Górna część zdjęciowo-tekstowa na stronie.

Baner reklamowy

Reklama graficzno-tekstowa pojawiająca się wszędzie, wg różnych sieci reklamowych – np. elastyczna reklama Google, GDN (Google Display Network)

Brand book

Nazywany również księgą marki. Dokument zawierający informacje na temat sposobu wykorzystania identyfikacji wizualnej marki: budowę logo, kolorystykę, typografię, wzorce prezentacji i reklam, opis wizji marki, jej misji i kluczowe wartości.

CI

Corporate Identity – system zawierający elementy pozwalające firmie komunikować jej odmienność, przedstawić jej produkty, misję i wizję. Dzięki Corporate Identity marka może zaprezentować wartości, z jakimi się utożsamia. Zawiera w sobie elementy identyfikacji wizualnej, jednak dodatkowo rozbudowane jest o elementy strategii marketingowej, czy model biznesowy.

Content

Treść, artykuły publikowane na stronach internetowych, posty tworzone w mediach społecznościowych itp. Im lepszej jakości jest content (wartościowy dla odbiorców, angażujący, dostępny), tym lepiej oceniana jest strona, która go publikuje.

Copywriting

Tworzenie kreatywnych i skutecznych tekstów reklamowych. Wyróżnić możemy wiele rodzajów copywritingu, m.in. teksty do ulotek i broszur, tworzenie haseł i sloganów reklamowych, czy też tworzenie treści pod SEO.

CPM

Cost Per Mille  koszt dotarcia kampanii do tysiąca odbiorców. Obliczany na podstawie liczy wyświetleń strony.

CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów  język zmniejszający ilość kodu na stronie internetowej. Pozwala to na szybsze działanie serwisu. Oddziela część graficzną od części HTML, która definiuje strukturę witryny.

CTR

Click Through Rate współczynnik klikalności. Procentowy stosunek liczby kliknięć reklamy, a liczby jej wyświetleń. Im wyższy jest wskaźnik CTR, tym lepiej kampania reklamowa jest lepiej dopasowana do grupy odbiorców.

Doradztwo marketingowe

Proces składający się z wielu elementów. Uwzględnia badania, w tym badanie rynku, czy też liczebności grupy docelowej. Polega na wsparciu planowania, realizacji i analizie wyników działań marketingowych. Dzięki doradztwu marketingowemu możemy dopasować strategię marketingową do zmieniającego się rynku. Doradztwo obejmuje również analizę narzędzi marketingowych (obecnych oraz potencjalnych).

Employer branding

Działania mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Mogą mieć charakter zewnętrzny (na potrzeby prowadzonych rekrutacji) oraz wewnętrzny (działania podejmowane wobec zatrudnionych pracowników, tworzenie przyjaznej atmosfery miejsca pracy).

Folder

Jedna z najczęściej stosowanych form prospektów reklamowych. Występuje w formie arkusza papieru, złożonego jednokrotnie. Foldery mogą mieć różne formaty, jednak zawsze mają cztery strony. Jego zadaniem jest prezentacja produktów i usług oferowanych przez firmę w atrakcyjny sposób za pomocą druku, ilustracji i kolorów.

Gazetka firmowa

Narzędzie komunikacji wewnętrznej. Pozwala nie tylko przekazywać informacje, ale również budować długofalowe relacje z pracownikami. Jest trwałym i atrakcyjnym sposobem dotarcia do różnych grup pracowników i daje szansę na kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

GDN

Google Display Network sieć reklamowa Google, w jej skład wchodzą strony internetowe, aplikacje i filmy. Reklamy w GDN mogą mieć formę graficzną, tekstową lub wideo. Sieć ta dociera do około 90% Internautów.

Graphic designer

Osoba zajmująca się tworzeniem materiałów graficznych na potrzeby Klienta.

GSP

Gmail Sponsored Promotions reklamy w Gmailu, wyświetlające się u góry skrzynki odbiorczej.

Identyfikacja wizualna

Elementy pozwalające na natychmiastowe rozpoznanie firmy. Zawarte będą tu standardy graficzne – wytyczne do stosowania logotypu, liternictwa, kolorystyki, zasad komponowania ogłoszeń prasowych i materiałów drukowanych.

Kampania Google

Zestaw grup reklam (słowa kluczowe, reklamy, stawki) w sieci Google mających wspólne ustawienia (kierowanie na lokalizację, budżet itp.).

Katalog

Najczęściej występuje w formie książki lub broszury. Służy do prezentacji firmy, przedstawienia jej produktów i usług. Katalogi przydatne są szczególnie w lokalizacji firmy, na targach lub wystawach.

Konwersja

Określone działanie wykonane przez odbiorcę kampanii reklamowej w Internecie, np. dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera.

Landing page

Strona, na którą zostaje skierowany użytkownik po kliknięciu w reklamę zamieszczoną w Internecie.

Logotyp

Podstawowy element identyfikacji wizualnej firmy, produktu, usługi lub wydarzenia. Logotyp ma formę tekstową. Celem używania logotypu jest spowodowanie natychmiastowego rozpoznania marki. Posiada on oryginalną typografię, niezmienny rozstaw liter i niezmienny font. W połączeniu ze znakiem graficznym (sygnetem) tworzy logo.

Mailing

Jednorazowa reklama wysyłana na skrzynki odbiorców akcji e-mail marketingowej. Ma na celu poinformowanie o produkcie, usługach lub promocji. Wyróżnia się małą ilością tekstu, dużą grafiką, a także przyciskami call to action (CTA) skłaniającymi do działania.

Onepage

Jednostronicowa witryna internetowa. Zawartość strony jest ładowana w miarę jej przewijania w dół.

Podstrona

Każda strona na stronie internetowej, która zawiera w tytule znak “/”, który stanowi rozdział pomiędzy tytuł strony głównej, a tytuł podstrony.

Proof

Próbny wydruk, wykonywany najczęściej na papierze kredowym. Jest on odpowiednio skalibrowany, stanowi symulację druku na urządzeniu, które wykona właściwy wydruk. Dzięki proofom mamy szansę wprowadzić korekty w kolorach druków przed zleceniem finalnego zamówienia. Obecnie stosowane są proofy cyfrowe.

Protokół bezpieczeństwa SSL

Narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych. Gwarantuje poufność przesyłanych danych.

Rebranding

Proces przebudowy istniejącej marki, obecnej na rynku. Może polegać na odświeżeniu marki poprzez nadanie jej nowego wyglądu i charakteru lub zmianie grupy docelowej, a nawet zmianie wartości firmy. Marki przeprowadzają proces rebrandingu, aby lepiej dopasować się do zmieniającego się świata.

Reklama elastyczna

Format reklam w sieci reklamowej Google. Reklama elastyczna dopasowuje swoje wymiary i format pod wolną powierzchnię reklamową na stronie.

Reklamy DSA

Reklamy dynamiczne w wyszukiwarce Google, nie korzystają ze słów kluczowych.

Render

Trójwymiarowy obraz wygenerowany za pomocą programu do tworzenia grafiki 3D. Pozwala na wizualizację projektowanego obiektu w sposób najbliższy rzeczywistości (z uwzględnieniem cieni, sposobu załamania światła itd.)

RLSA

Remarketing w wyszukiwarce Google pozwala wyświetlać reklamę osobom, które już wcześniej odwiedziły stronę. Do wykorzystania RLSA potrzebne jest stworzenie list remarketingowych.

RWD

Responsive web design, projektowanie responsywne technika projektowania stron internetowych, tak aby jej układ I wygląd dopasowywały się automatycznie do okna przeglądarki. Dzięki temu strona wyświetla się tak samo na ekranach np. Komputera i smartfona.

SEM

Search Engine Marketing, marketing w wyszukiwarkach internetowych działania promocyjne, których celem jest uzyskanie jak najlepszej pozycji serwisu w pozycjach wyszukiwania. SEM łączy w sobie zagadnienia związane z SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) oraz PPC (płatne reklamy w systemie Pay-Per-Click).

SEO

Search Engine Optimalization, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek proces polegający na dostosowywaniu stron internetowych do jak najlepszego postrzegania ich przez wyszukiwarki internetowe. Prowadzi do wyższej pozycji w rankingach wyszukiwarek.

Spot reklamowy

Niedługi materiał reklamowy w formie dźwiękowej (radio) lub filmowej (telewizja, internet). Najczęściej spoty reklamowe w telewizji trwają 30 sekund i emitowane są pomiędzy programami lub w ich przerwie.

Strategia komunikacji

Określa ona sposób, w jaki marka powinna komunikować się z otoczeniem. Dzięki strategii komunikacji marka w efektywny sposób może opowiadać o swoich produktach potencjalnym odbiorcom. Dobrze opracowana strategia komunikacji pozwala dotrzeć do właściwych grup odbiorców odpowiednimi kanałami komunikacji.

Strona responsywna

Strona www, która automatycznie dopasowuje swój format do rozdzielczości ekranu urządzenia, na jakim jest wyświetlana.

Strona www

Dokument HTML udostępniany przez serwer www. Użytkownik otwiera i wyświetla ją za pomocą przeglądarki internetowej. Strony internetowe mają duży wpływ na wizerunek firm.

UCD

User Centered Design, projektowanie zorientowane na użytkownika proces projektowania interakcji człowieka z komputerem. Na każdym etapie procesu projektowego szczegółowo badane są potrzeby końcowego odbiorcy, by finalny produkt jak najlepiej odpowiadał jego wymaganiom.

UI

User Interface część programu lub aplikacji odpowiedzialna za komunikację z użytkownikiem.

UX

User Experience doświadczenie użytkownika, ogół wrażeń, których doświadcza użytkownik korzystając z produktu. Doświadczenie jest subiektywne, może być zarówno pozytywne, jak i negatywne.

UX designer

Osoba planująca działanie I funkcje aplikacji oraz stron internetowych w celu jak najlepszego spełniania potrzeb odbiorców.

UXD

User Experience Design projektowanie doświadczeń użytkownika, jest to proces, który ma na celu zwiększenie satysfakcji użytkownika poprzez, np. poprawę jego użyteczności.

Web designer

Grafik zajmujacy się projektowaniem szablonów stron internetowych.

Wersja desktop strony

Wersja strony internetowej, która wyświetla się na ekranach komputerów osobistych.

Wersja mobilna strony

Wersja strony internetowej, która wyświetla się na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

Wireframe

Wstępny szkic układu treści na stronie, tworzą ścieżkę użytkownika na stronie. Pozwalają zaprojektować stronę w sposób przyjazny dla użytkownika.

Wizualizacja 3D

Sposób przedstawienia dowolnego istniejącego obiektu lub będącego w fazie projektu za pomocą użycia programu do tworzenia grafiki 3D.