Identyfikacja wizualna

Elementy pozwalające na natychmiastowe rozpoznanie firmy. Zawarte będą tu standardy graficzne – wytyczne do stosowania logotypu, liternictwa, kolorystyki, zasad komponowania ogłoszeń prasowych i materiałów drukowanych.

Proof

Próbny wydruk, wykonywany najczęściej na papierze kredowym. Jest on odpowiednio skalibrowany, stanowi symulację druku na urządzeniu, które wykona właściwy wydruk. Dzięki proofom mamy szansę wprowadzić korekty w kolorach druków przed zleceniem finalnego zamówienia. Obecnie stosowane są proofy cyfrowe.

Folder

Jedna z najczęściej stosowanych form prospektów reklamowych. Występuje w formie arkusza papieru, złożonego jednokrotnie. Foldery mogą mieć różne formaty, jednak zawsze mają cztery strony. Jego zadaniem jest prezentacja produktów i usług oferowanych przez firmę w atrakcyjny sposób za pomocą druku, ilustracji i kolorów.

Katalog

Najczęściej występuje w formie książki lub broszury. Służy do prezentacji firmy, przedstawienia jej produktów i usług. Katalogi przydatne są szczególnie w lokalizacji firmy, na targach lub wystawach.

Gazetka firmowa

Narzędzie komunikacji wewnętrznej. Pozwala nie tylko przekazywać informacje, ale również budować długofalowe relacje z pracownikami. Jest trwałym i atrakcyjnym sposobem dotarcia do różnych grup pracowników i daje szansę na kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

teatr-wielki

SPRAWDŹ TEORIĘ W PRAKTYCE!

Zobacz materiały drukowane → w realizacji dla Teatru Wielkiego w Poznaniu.