Doradztwo marketingowe

Proces składający się z wielu elementów. Uwzględnia badania, w tym badanie rynku, czy też liczebności grupy docelowej. Polega na wsparciu planowania, realizacji i analizie wyników działań marketingowych. Dzięki doradztwu marketingowemu możemy dopasować strategię marketingową do zmieniającego się rynku. Doradztwo obejmuje również analizę narzędzi marketingowych (obecnych oraz potencjalnych).

CI

Corporate Identity – system zawierający elementy pozwalające firmie komunikować jej odmienność, przedstawić jej produkty, misję i wizję. Dzięki Corporate Identity marka może zaprezentować wartości, z jakimi się utożsamia. Zawiera w sobie elementy identyfikacji wizualnej, jednak dodatkowo rozbudowane jest o elementy strategii marketingowej, czy model biznesowy.

Brand book

Nazywany również księgą marki. Dokument zawierający informacje na temat sposobu wykorzystania identyfikacji wizualnej marki: budowę logo, kolorystykę, typografię, wzorce prezentacji i reklam, opis wizji marki, jej misji i kluczowe wartości.

Copywriting

Tworzenie kreatywnych i skutecznych tekstów reklamowych. Wyróżnić możemy wiele rodzajów copywritingu, m.in. teksty do ulotek i broszur, tworzenie haseł i sloganów reklamowych, czy też tworzenie treści pod SEO.

Render

Trójwymiarowy obraz wygenerowany za pomocą programu do tworzenia grafiki 3D. Pozwala na wizualizację projektowanego obiektu w sposób najbliższy rzeczywistości (z uwzględnieniem cieni, sposobu załamania światła itd.)

Content

Treść, artykuły publikowane na stronach internetowych, posty tworzone w mediach społecznościowych itp. Im lepszej jakości jest content (wartościowy dla odbiorców, angażujący, dostępny), tym lepiej oceniana jest strona, która go publikuje.

Wizualizacja 3D

Sposób przedstawienia dowolnego istniejącego obiektu lub będącego w fazie projektu za pomocą użycia programu do tworzenia grafiki 3D.

Logotyp

Podstawowy element identyfikacji wizualnej firmy, produktu, usługi lub wydarzenia. Logotyp ma formę tekstową. Celem używania logotypu jest spowodowanie natychmiastowego rozpoznania marki. Posiada on oryginalną typografię, niezmienny rozstaw liter i niezmienny font. W połączeniu ze znakiem graficznym (sygnetem) tworzy logo.

Employer branding

Działania mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Mogą mieć charakter zewnętrzny (na potrzeby prowadzonych rekrutacji) oraz wewnętrzny (działania podejmowane wobec zatrudnionych pracowników, tworzenie przyjaznej atmosfery miejsca pracy).

Badania marketingowe

Zespół rozmaitych technik i reguł stałego zbierania, zapisywania, analizowania i przetwarzania informacji mających na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji marketingowych oraz mających na celu obniżenie ich ryzyka.

Spot reklamowy

Niedługi materiał reklamowy w formie dźwiękowej (radio) lub filmowej (telewizja, internet). Najczęściej spoty reklamowe w telewizji trwają 30 sekund i emitowane są pomiędzy programami lub w ich przerwie.

Strategia komunikacji

Określa ona sposób, w jaki marka powinna komunikować się z otoczeniem. Dzięki strategii komunikacji marka w efektywny sposób może opowiadać o swoich produktach potencjalnym odbiorcom. Dobrze opracowana strategia komunikacji pozwala dotrzeć do właściwych grup odbiorców odpowiednimi kanałami komunikacji.

Rebranding

Proces przebudowy istniejącej marki, obecnej na rynku. Może polegać na odświeżeniu marki poprzez nadanie jej nowego wyglądu i charakteru lub zmianie grupy docelowej, a nawet zmianie wartości firmy. Marki przeprowadzają proces rebrandingu, aby lepiej dopasować się do zmieniającego się świata.