Wireframe

Wstępny szkic układu treści na stronie, tworzą ścieżkę użytkownika na stronie. Pozwalają zaprojektować stronę w sposób przyjazny dla użytkownika.

Landing page

Strona, na którą zostaje skierowany użytkownik po kliknięciu w reklamę zamieszczoną w Internecie.

Onepage

Jednostronicowa witryna internetowa. Zawartość strony jest ładowana w miarę jej przewijania w dół.

Wersja desktop strony

Wersja strony internetowej, która wyświetla się na ekranach komputerów osobistych.

Wersja mobilna strony

Wersja strony internetowej, która wyświetla się na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów  język zmniejszający ilość kodu na stronie internetowej. Pozwala to na szybsze działanie serwisu. Oddziela część graficzną od części HTML, która definiuje strukturę witryny.

Protokół bezpieczeństwa SSL

Narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych. Gwarantuje poufność przesyłanych danych.

Web designer

Grafik zajmujacy się projektowaniem szablonów stron internetowych.

Graphic designer

Osoba zajmująca się tworzeniem materiałów graficznych na potrzeby Klienta.

UX designer

Osoba planująca działanie I funkcje aplikacji oraz stron internetowych w celu jak najlepszego spełniania potrzeb odbiorców.

UX

User Experience doświadczenie użytkownika, ogół wrażeń, których doświadcza użytkownik korzystając z produktu. Doświadczenie jest subiektywne, może być zarówno pozytywne, jak i negatywne.

UXD

User Experience Design projektowanie doświadczeń użytkownika, jest to proces, który ma na celu zwiększenie satysfakcji użytkownika poprzez, np. poprawę jego użyteczności.

UI

User Interface część programu lub aplikacji odpowiedzialna za komunikację z użytkownikiem.

UCD

User Centered Design, projektowanie zorientowane na użytkownika proces projektowania interakcji człowieka z komputerem. Na każdym etapie procesu projektowego szczegółowo badane są potrzeby końcowego odbiorcy, by finalny produkt jak najlepiej odpowiadał jego wymaganiom.

RWD

Responsive web design, projektowanie responsywne technika projektowania stron internetowych, tak aby jej układ I wygląd dopasowywały się automatycznie do okna przeglądarki. Dzięki temu strona wyświetla się tak samo na ekranach np. Komputera i smartfona.

Strona responsywna

Strona www, która automatycznie dopasowuje swój format do rozdzielczości ekranu urządzenia, na jakim jest wyświetlana.

Strona www

Dokument HTML udostępniany przez serwer www. Użytkownik otwiera i wyświetla ją za pomocą przeglądarki internetowej. Strony internetowe mają duży wpływ na wizerunek firm.

Podstrona

Każda strona na stronie internetowej, która zawiera w tytule znak “/”, który stanowi rozdział pomiędzy tytuł strony głównej, a tytuł podstrony.

solix-img

SPRAWDŹ TEORIĘ W PRAKTYCE!

Zobacz projekt strony internetowej → w realizacji dla marki SOLIX